Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dem-â-dem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan (Ağır)
REPno:
3216