Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dokunma kalbime zîra çok incedir kırılır
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Gavsi Baykara
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
3508