Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
14141