Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey veliyyü'n-nîmet-i bî-minnetim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Râşit Efendi(Neyzen)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Methiye
Usulü:
Türk Aksağı
REPno:
4321