Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Firâkınla işim sahrâ-yı gamda âh ü zâr olsun
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hâfız Sâdık Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4467