Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hicrinle senin revnâk-ı çeşmim soluverdi
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Z. Arif Ataergin
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
6434