Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kâkülün dökmüş hilâl kaş üstüne
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Evfer (Ağır)
REPno:
6863