Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nâz ü reftar ile gülzâre buyur
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7912