Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sen bezmimize geldiğin akşam seher olmaz
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hasan Ali Yücel
Söz Yazarı:
Hasan Alî Yücel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
9323