Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sil bu gözyaşlarını ömrün zehrini içme
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
H. Fehmi Mutel
Söz Yazarı:
Celîle Ayyıldız
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
10054