Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Va'd eylemiştin ey perî
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Eşref Ef.
Söz Yazarı:
Keçecizâde İzzet Molla
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
10903