Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yıllarca hayâlin dolu rüyâyı düşündüm
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Nûrettin Demirtaş
Söz Yazarı:
H. Kaya Manioğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
15548