Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Selâhattin İnal
Söz Yazarı:
Karacaoğlan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
5018