Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gel ey mihr-i vefâkârım
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
İ. Hümâyi Elçioğlu
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
4725