Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Bolâhenk Nûri Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
8275