Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Firâkınla zâlim harâb oldu can
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Ûdî Ekrem Bey
Söz Yazarı:
R. Mahmut Ekrem
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4470