Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sünbül-i zülfün döküp gerdânına
Makamı:
Dügah
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
10309