Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan
Makamı:
Evcara
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Sultan Murat (Beşinci)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
331