Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Arz- ta'zim eylemez mi alem-i imkan sana
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Rakım Elkutlu
Söz Yazarı:
Ömer Naci Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devri Hindi
REPno:
---