Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Ebû-Bekir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
6406