Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kullarında yok sana lâyık meta
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
14278