Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Ahmet Hatipoğlu
Söz Yazarı:
Şems-i Hudâ (Akbıyık)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14521