Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Hasan Efendi(Balat İmamı)
Söz Yazarı:
_
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
16018