Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zahm-ı müjgânınla gönlüm yâresi
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
11635