Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tal'atınla bezmi pür-nûr eyledin
Makamı:
Ferahnak
Bestekarı:
Nûman Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Şarkı Devr-i Revanı
REPno:
10571