Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bakın bâd-ı semûm olmuş ecel âh
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hâfız Yusuf Ef.
Söz Yazarı:
Hâfız Yusuf Ef.
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1107