Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hâfız Ahmet Efendi
Söz Yazarı:
Dede Efendi
Formu:
Beste
Usulü:
Frenkçin
REPno:
3204