Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çöz zülfünü dök omzuna
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
O. Nûri Özpekel
Söz Yazarı:
Mesut Kaçaralp
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
18720