Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
A kız uyanık mısın
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Leylâ Saz
Söz Yazarı:
Leylâ Saz
Formu:
Türkü
Usulü:
Sofyan
REPno:
242