Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Andelîb-i bâğ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Kâmil Efendi (Şeyh)
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
14657