Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çün sana gönlüm müptelâ düştü
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Hâfız Post
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14096