Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Zeki Altun (Hâfız)
Söz Yazarı:
İbrâhim Tennûrî (Âşık)
Formu:
İlahi
Usulü:
Curcuna
REPno:
14630