Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi
Makamı:
Irak
Bestekarı:
Z. Arif Ataergin
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
11732