Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler
Makamı:
Bayati
Bestekarı:
Hamparsum Limoncuyan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
551