Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey Büt-İ Nev-Edâ Olmuşum Müptelâ
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf