Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sen Hep Beni Mâzideki Hâlimle Tanırsın
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Selâhattin İnal
Söz Yazarı:
Hikmet Şinâsi Önol