Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dinle Aklın Var İse Pîr-İ Mugânın Pendini
Makamı:
Karcığar
Bestekarı:
Hacı Ârif Bey
Söz Yazarı:
_