Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ahımı Hicrânımı Sakladım Gizli Tutdum
Makamı:
Nihavend
Bestekarı:
Selâhattin İnal
Söz Yazarı:
_