Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dinle Sözüm Ey Dil-Rübâ
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Sultan III.Selim
Söz Yazarı:
_