Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cânım Beni Lûtfunla Rindâne Eden Sensin
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_