Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-İ Cemâle
Makamı:
Şehnazbuselik
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Fuzûlî