Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Erişti Mevsim-İ Gül Seyr-İ Gülistan Edelim
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_