Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey Şûh Aceb Ki Derd-İ Nihânı Bilir Misin
Makamı:
Evcara
Bestekarı:
B. Sıtkı Sezgin
Söz Yazarı:
Râsih Bey