Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 100 ile 150-Top:255
D.E.K. 104
Peşrev
Nih.-İ Kebir
T.Seyyid Ahmet Ağa
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 105
Nihavend-İ Kebir Kar
Nihavendikebir
Abdülkadir Meragi
Kar
Devr-İrevan
D.E.K. 106
Bağda Meyler İçilir Naleler Eder Neyler
Nih.-İ Kebir
H.Şeyda Efendi
Beste_Murabba
Muhammes
D.E.K. 107
Rencide Olma Sakın Nigah Eylediğimden
Nih.-İ Kebir
Dede Efendi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 108
Peşrev
Şevkefza
Numan Ağa
Peşrev
Sakil
D.E.K. 109
Ersin El O Şeyhin Şevket-İ Valalarına
Şevkefza
Dede Efendi
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 110
Hüsn-İ Zatın Gibi Bir Dilber-İ Simin Endam
Şevkefza
K.Hafız Efendi
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 111
Dil-Besteye Lütf U Keremin Ma Hazar Eyle
Şevkefza
K.Hafız Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 112
Ey Gözleri Ahu-Misal
Nev-Eser
Rifat Bey
Şarkı
Düyek
D.E.K. 113
Çok Kıldı Harab Dilleri Ma'mur-U Nigahın
Segah
Dellalzade
Şarkı
Aksaksemai
D.E.K. 114
Hem Demin Olsun Keremkare Safalarla Tarab
Şevkefza
Suyolcu Salih Efendi
Şarkı
Ağıraksak
D.E.K. 115
Mislalini Ne Zemin-İ Zaman Görmüştür
Sultaniyegah
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 116
Can Ü Dilimiz Lutf U Keremkar İle Ma'mur
Sultaniyegah
Dede Efendi
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 117
Nihan Ettim Seni Sinemde Ey Mehpare Canımsın
Sultaniyegah
Dede Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 118
Kaşların Yay Mah-İ Taban
Şedaraban
K.Ali Ağa
Şarkı
Devrirevan
D.E.K. 119
İhtiram-I Tab'ı Müstesnasıdır Bu Hoş Bina
Şedaraban
Şakir Ağa
Şarkı
Ağıraksak
D.E.K. 120
Sermest-İ Gamım Bade-İ Hun-İ Ciğerimden
Maye
Dede Efendi
Şarkı
Aksaksemai
D.E.K. 121
Müştak-I Cemalin Gece Gündüz
Suzinak
Dede Efendi
Beste_Murabba
Darbeyn
D.E.K. 122
Sinede Bir Lahza Aram Eyle
Suzinak
Dellalzade
Beste_Murabba
Devrikebir
D.E.K. 123
Nesin Sen A Güzel Nesin
Suzinak
Dede Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 124
Bezm-İ Ağyare Varup Zek-U Safa
Suzinak
Ahmed Ağa
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 125
Ruz-Ü Şeb Aheylemekten
Suzinak
Mehmed Ağa
Beste_Murabba
Muhammes
D.E.K. 126
Kapışır Her Gören Ol Şuh-İ Cihan
Suzinak
Mehmed Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 127
Peşrev
Suzinak
T.Emin
Peşrev
Devrikebir
D.E.K. 128
Huban Seninle Leyl Ü Nehar
Büzürg
Sadık Ağa
Beste_Murabba
Berefşan
D.E.K. 129
Aşkınla Havalandım
Büzürg
Iıı.Selim
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 130
Hüsnüne Ser Ü Ser Alem Gerçi
Büzürg
Sadık Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 131
Peşrev
Büzürg
Nayi Osman Dede
Peşrev
Muhammes
D.E.K. 132
O Dil Ki
Revnaknüma
Dellalzade
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 133
Ey Mah-İ Melek Lütf Ü Kerem
Revnaknüma
Haşim Bey
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 134
Gülistan-I Letafette Yetişmiş
Revnaknüma
Haşim Bey
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 135
Peşrev
Revnaknüma
Dede Salih Efendi
Peşrev
Hafif
D.E.K. 136
Kar
Zavil
Hacı Faik Bey
Kar
Devrihindi
D.E.K. 137
Bezm-İ Alemde Meserret
Zavil
Iıı.Selim
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 138
Yaktı Canı Bezm-İ Aşkın
Zavil
Hacı Faik Bey
Beste_Murabba
Muhammes
D.E.K. 139
Bulunmaz Nevcivansın
Zavil
Mehmed Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 140
Peşrev
Zavil
Zeki Mehmed Ağa
Peşrev
Hafif
D.E.K. 141
Pek Sevdim Efendim Seni
Dügah
Hacı Faik Bey
Kar
Hafif
D.E.K. 142
İzarın Gül Gül Olmuş
Dügah
Şeyhülislam Es'ad Ef.
Beste_Murabba
Ağır Çenber
D.E.K. 143
Berk-İ Gül Ey Gonca Fem
Dügah
Tab'i Mustafa Efendi
Beste_Murabba
Devrikebir
D.E.K. 144
Nedir O Cünbüş-İ Nadide
Dügah
Tab'i Mustafa Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 145
Peşrev
Dügah
Neyzen Yusuf Paşa
Peşrev
Devrikebir
D.E.K. 146
Bir Ben Gibi Ol Afete Üftademi Vardır
İsfahanek
Musahip Memed Ağa
Beste_Murabba
Remel
D.E.K. 147
Serde Dağ-I İştiyakı Tazeler
İsfahanek
Musahip Memed Ağa
Beste_Murabba
Darbeyn
D.E.K. 148
Ahüvan Üftade Olmuş
İsfahanek
Hafız Abdullah
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 149
Peşrev
İsfahanek
Kemani Ali Ağa
Peşrev
Ağırdüyek
D.E.K. 150
Her Ne Dem Saki Elinde
Pesendide
Iıı.Selim
Beste_Murabba
Ağır Çenber
D.E.K. 151
Ne Zaman Ol Gözü Mestane
Pesendide
K. Mehmed Ağa
Hafif
D.E.K. 152
Ziveri Sine Edüp Ruh-İ Revanım
Pesendide
Iıı.Selim
Aksaksemai
D.E.K. 153
Peşrev
Pesendide
Iıı.Selim
Peşrev
Hafif
Kayıt 100 ile 150-Top:255