Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 50 ile 100-Top:255
D.E.K. 052
Bir Dilber-İ Nadide Bir Kamet-İ Müstesna
Ferahfeza
Dede Efendi
Ağırsemai
Senginsemai
D.E.K. 053
Peşrev
Ferahnak
Zeki Mehmed Ağa
Peşrev
Zencir
D.E.K. 054
Resmi Sur Oldu Müheyya Şad Ü Handan Vaktidir
Ferahnak
Dellalzade
Kar
Muhammes
D.E.K. 055
Saki Be Nur-İ Bade Ber Efruz-İ Cam-İ Ma
Ferahnak
Şakir Ağa
Kar
Hafif
D.E.K. 056
Meyl Eder Bu Hüsn İle Kim Görse Seni
Ferahnak
Şakir Ağa
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 057
Figan Eder Yine Bülbül Bahar Görmüştür
Ferahnak
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 058
Dil-İ Biçareyi Meçruh Eden Tiğ-İ Nihanındır
Ferahnak
Dede Efendi
Ağırsemai_Nakış
Aksaksemai
D.E.K. 059
Peşrev
Nev-Eser
Salih Dede
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 060
Nasıl Eda Bilir Ol Dilber-İ Fedayı Görün
Nev-Eser
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 061
O Nihal-İ Nazın Aya Saran Aşinası Var Mı
Nev-Eser
Köm. Hafız Mehmed Ef.
Beste_Murabba
Berefşan
D.E.K. 062
Mecliste Bu Revnak Bu Şetaret Sana Mahsus
Nev-Eser
Köm. Hafız Mehmed Ef.
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 063
Peşrev
Nühüft
T. Osman Bey
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 064
Ta Kim Hattın Ey Mah-Cebinim Yüze Çıktı
Nühüft
Seyyid Mehmed Nuh Ef.
Beste_Murabba
Darb-I Fetih
D.E.K. 065
O Şuh Olursa Bana Mihriban Muradımca
Nühüft
Ebubekir Ağa
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 066
Mecburu Aşkı Olduğumu Her Gören Bilir
Nühüft
Itri
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 067
Saz Semaisi
Nühüft
Şeyhülislam Esad Ef.
Yürük Saz Semaisi
Yürüksemai
D.E.K. 068-069
Mevsim-İ Nevruz Erişti Geldi Eyyam-I Bahar
Arazbar Bus.
Hacı Sadullah Ağa
Kar
Hafif
D.E.K. 070
Nice Bir Şuh-İ Cihan Aşk İle Nalan Olayım
Arazbar Bus.
Hacı Sadullah Ağa
Beste_Murabba
Darbeyn
D.E.K. 071
Düştüm Düşeli Aşk Oduna Ruz-İ Ezelden
Arazbar Bus.
Hacı Sadullah Ağa
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 072
Gamzen Ki Ola Saki-İ Çeşm-İ Siyeh Mest
Bestenigar
Itri
Beste_Murabba
Darb-I Fetih
D.E.K. 073
Erişti Mevsim-İ Gül Seyr-İ Gülistan Edelim
Bestenigar
Dede Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 074
Ey Taht-I Hezarı Ra Aman İlla Meya Sahib
Bestenigar
Beste_Nakış
Çifte Düyek
D.E.K. 075
Derviş Reca-Yi Padişahi Nekened
Bestenigar
Abdülkadir Meragi
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 076
Peşrev
Bestenigar
Dede Efendi
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 077
Saz Semaisi
Bestenigar
Arabzade
Saz Semaisi
Aksaksemai
D.E.K. 078
Leyle-İ Zülfün Dil-İ Mecnun Olur Divanesi
Isfahan
Zaharya
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 079
Gel Ey Nesim-İ Saba Hatt-I Yardan Ne Haber
Isfahan
Itri
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 080
Karar Etmez Gönül Mürgi Bu Bağın
Isfahan
Mir Cemil
Ağırsemai_Nakış
Aksaksemai
D.E.K. 081
Ey Nesim-İ Seheri Canda Yerin Var Senin
Isfahan
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 082
Peşrev
Isfahan
Tanburi İsak
Peşrev
Darb-I Fetih
D.E.K. 083
Başıma Döndükçe Bezm-İ Meyde Minalar Benim
Tahirbuselik
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 084
Gül Ruhun Şevkiyle Çeşmim Ol Kadar
Tahirbuselik
Tanburi İsak
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 085
Söylen O Yare Benim Çeşmimi Pür Ab Etmesin
Tahirbuselik
Dede Efendi
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 086
Peşrev
Tahirbuselik
Kemani Rıza Efendi
Peşrev
Muhammes
D.E.K. 087-088
Ey Şehinşak-I Horasan (Şeşağaz Kar)
Segah
Abdülkadir Meragi
Kar
Hafif
D.E.K. 089
Çeşm-İ Mey Künin Ki Bezm-İ Meyde Canan
Segah
Zaharya
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 090
Bezm-İ Meyde Mutrıba Bir Nağme-İ Dil-Cu Kopar
Segah
Enfi Hasan Ağa
Beste_Murabba
Muhammes
D.E.K. 091
Böyle Ruhsat-Dih İken Gamze-İ Fettanesine
Segah
Arif Mehmet Ağa
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 092
Der Mevc-İ Perişani-İ Ma Fasıle-İ Nist
Segah
Itri
Ağırsemai
Senginsemai
D.E.K. 093
Nev-Civanım Lutfedip Mesrur-U Şad Et Beni
Bayatiaraban
Hacı Sadullah Ağa
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 094
Bülbül-İ Dil Ey Gül-İ Rana Seninder Sen Benim
Bayatiaraban
Hacı Sadullah Ağa
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 095
Rakseyleyicek Naz İle Ol Afet-İ Mısri
Bayatiaraban
Hacı Sadullah Ağa
Ağırsemai
Senginsemai
D.E.K. 096
Gönül Düşüp Ham-I Gisu-Yi Yare Kalmıştır
Muhayyer
Nazım Efendi
Beste_Murabba
Zencir
D.E.K. 097
Vakt-İ Subh Oldu Pür Olsun Kuşe-İ Meyhaneler
Muhayyer
Hafız Post
Beste_Murabba
Çenber
D.E.K. 098
Bie Elif Çekti Yine Sineme Canan Bu Gece
Muhayyer
Hacı Sadullah Ağa
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 099
Peşrev
Muhayyer
Nayi Salim Bey
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 100
Peşrev (Kabak Devri)
Segah
Nayi Osman Dede
Peşrev
Devr-İ Kebir
D.E.K. 101
Reha Bulmadım Zülfün Telinden
Gülizar
Dede Efendi
Şarkı
Ağırdüyek
D.E.K. 102
Yandı Dil Aşkınla Ey Şuh-İ Şenim
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
Şarkı
Ağıraksak
D.E.K. 103
Ey Serv Naz Nevresim
Nühüft
Dede Efendi
Şarkı
Ağırdüyek
Kayıt 50 ile 100-Top:255