Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 150 ile 200-Top:255
D.E.K. 154-155
Ey Ki Dostan Aşıkam
Humayun
Damat İbrahim Paşa
Hafif
D.E.K. 156
Hasret-İ Ruyinle Giryan
Humayun
Gevrekzade
Hafif
D.E.K. 157
Şeb Cünun-İ Dil Dimagam
Humayun
Seyyid Mehmed Nuh Ef.
Şarkı
Senginsemai
D.E.K. 158
Saz Semaisi
Humayun
Tanburi İsak
Saz Semaisi
Aksaksemai
D.E.K. 159
Çin-İ Geysusuna Zincir-İ Teselsül
Suzidilara
Iıı.Selim
Hafif
D.E.K. 160
Keman-I Aşkını Çekmek
Suzidilara
Iıı.Selim
Darbeyn
D.E.K. 161
A Gönül Cur'amıyız
Suzidilara
Iıı.Selim
Aksaksemai
D.E.K. 162
Peşrev
Suzidilara
Musahip Ahmed
Peşrev
Ağırdüyek
D.E.K. 163-164
Eyan Ki Der Nücum Alimet
Pençgah
Gulam Şadi
Senginsemai
D.E.K. 165
Kafer Tü Küca Vü İlm-İ Edvar
Pençgah
Abdülkadir Meragi
Senginsemai
D.E.K. 166
Pay-İ Yare Düşmeğe Ağyardan
Pençgah
Itri
Çenber
D.E.K. 167
Hem Sohbet-İ Dildar İle
Pençgah
Itri
Beste_Murabba
Fer
D.E.K. 168
Bi Tü Nefes-İ Hoş Nezedem
Pençgah
Abdülkadir Meragi
Aksaksemai
D.E.K. 169
Müştaki Lebet
Pençgah
Acemler
Yürüksemai
D.E.K. 170
Peşrev
Pençgah
Dede Salih Efendi
Peşrev
Devrikebir
D.E.K. 171
Saz Semaisi
Pençgah
Kantemiroğlu
Saz Semaisi
Aksaksemai
D.E.K. 172
Nitti Bana İntikamın
Humayun
Şivelioğlu Yorga
Şarkı
Ağıraksak
D.E.K. 173
Ey Gonce-İ Bağ-I Cihan
Neva
Dede Efendi
Aksaksemai
D.E.K. 174-175
Rast Geldim Mürgizar
Rast
Hatipzade Osman
Çenber
D.E.K. 176
Afeti Sad Düdimanü Ateşi Sad
Rehavi
Gulam Şadi
Hafif
D.E.K. 177
Zannetme Benim Gibi
Rehavi
Remel
D.E.K. 178
Arzetmediğim Yare
Rehavi
Kaptanzade Ahmed
Frengifer
D.E.K. 179
Sünbüli Siyah
Rehavi
Dellalzade
Muhammes
D.E.K. 180
Portakalla Turunç
Rehavi
Tab'i Mustafa Efendi
Senginsemai
D.E.K. 181
Yine Ey Ruhi Musavver Kafesi Tende Misin
Rehavi
Itri
Beste_Murabba
Berefşan
D.E.K. 182
Ne Kadar Dur İse De Ol Mehi Behcet Zadım
Rehavi
Tanburi Corci
Beste_Murabba
Muhammes
D.E.K. 183
Dile Maye-İ Safadır Hatt-I Ruyi Yar Derler
Rehavi
Hafız Post
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 184
Ey Bülend Ahter Meh-İ Sahip Kerem
Rehavi
Dede Efendi
Şarkı
Düyek
D.E.K. 185
Ez Şevk-İ Tü An Zülf-İ Cemal-İ Tü Ne Didim
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Hafif
D.E.K. 186
Ehinnu Şevkan İla Diyari
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Ağırdüyek
D.E.K. 187
Haydarname
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Ağırdüyek
D.E.K. 188
İmşeb Ki Ruhaş Çerağı Bezmi Men Bud
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Hafif
D.E.K. 189
Kar-I Muhteşem
Rast
Abdülkadir Meragi
Kar
Devrirevan
D.E.K. 190
Amed Nesimi Subhidem
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Ağırdüyek
D.E.K. 191
Gözümde Daim Hayali Canan (Kar-I Nev)
Rast
Dede Efendi
Kar
Ağırdüyek
D.E.K. 192
Aşkı Tü Nihali Hayret Amed
Rast
Dede Efendi - Mahmud Ef.
Kar
Hafif
D.E.K. 193
Kar-I Natık
Rast
Kar
Yürüksemai
D.E.K. 194
Seyri Gülü Gülşen Bi Tü Haramest
Rast
Abdülkadir Meragi
Beste_Nakış
Fer
D.E.K. 195-197
Kar-I Natık
Rast
Kar
Ağırdüyek
D.E.K. 198
Zan Etme Meyli Ol Gül-İ Alin Vefayedir
Rast
Numan Ağa
Beste_Murabba
Remel
D.E.K. 199
Ahu Biya Mirzam Ahu Biya, Biya Vü Revim Ezin
Rast
Abdülkadir Meragi
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 200
Rengi Mevci Abi Zümrüt Den Boyandı Camesi
Rast
Zaharya
Beste_Murabba
Ağırçenber
D.E.K. 201
Seyreyle O Billur Beden Tazi Frengi
Rast
Tab'i Mustafa Efendi
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 202
Hem Kamer Hem Zühre Vü Hem Müşteri
Rast
Acemler
Beste_Nakış
Devrirevan
D.E.K. 203
Bir Yüzden İdi Yar İle Uslub-İ Muhabbet
Rast
Şeyda Hafız
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 204
Nev Hıramım Sana Meyleyledi Can Bir Dil Ki
Rast
Dilhayat Kalfa
Beste_Murabba
Hafif
D.E.K. 205
Dadendem Ezel Secde Beri Ruyi Sanem Ra
Rast
Yürüksemai_Nakış
Yürüksemai
D.E.K. 206
Mahi Men Der Mektebü Men Der Seri Reh Muntazır
Rast
Abdülkadir Meragi
Ağırsemai
Aksaksemai
D.E.K. 207
Gelse O Şuh Meclise Nazü Tegafül Eylese
Rast
Hafız Post
Yürüksemai
Yürüksemai
D.E.K. 208
Havayı Aşkına Şahım Düşürdüm Bu Dili Zarım
Rast
Ağırsemai
Aksaksemai
Kayıt 150 ile 200-Top:255